ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊവിഡ് ബാധിതരായ ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ്  നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി

sree.1.1048338

തിരുവനന്തപുരം: ശ്രീചിത്ര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ  കൊവിഡ് ബാധിതരായ ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ് സ്പെഷ്യൽ ലീവ്  നൽകുന്നില്ലെന്ന് പരാതി. കൊവിഡ്  ലീവ് നൽകണമെങ്കിൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് തെളിയിക്കണമെന്ന നിലപാടിലാണ് ആശുപത്രി അധികൃതർ. അതല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ലീവ് എടുക്കാനാണ് അധികൃതർ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശം. എയിംസ് അടക്കമുള്ള ആശുപത്രികൾ ജീവനക്കാർക്ക് കൊവിഡ് ലീവ് നൽകുമ്പോഴാണ് ശ്രീചിത്രയിൽ ഈ നിഷേധ നിലപാട്. നഴ്സുമാരോടാണ് വേർതിരിവ് കൂടുതൽ കാണിക്കുന്നതെന്ന ആരോപണവും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആയിരക്കണക്കിന് കൊവിഡ് രോഗികൾ ചികിത്സക്കെത്തുന്നിടത്ത് ജോലിചെയ്യുന്ന ജീവനക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ നിന്നാണ് രോഗം വന്നതെന്ന് തെളിയിക്കാൻ എന്താണ് ചെയ്യുകയെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെ ചോദ്യം.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Search

Latest News

More Popular