‘നീർധാര’; വാമനപുരം നദി സംരക്ഷണത്തിനായി ജനകീയ പദ്ധതി

IMG_17042022_234047_(1200_x_628_pixel)

വെഞ്ഞാറമൂട്: വാമനപുരം നദീ സംരക്ഷണത്തിനായി ‘നീർധാര’ ജനകീയ പദ്ധതി ഒരുങ്ങുന്നു. പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് മുന്നോടിയായി ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നവ്‌ജ്യോത് ഖോസയുടെ അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ കളക്ടറേറ്റിൽ അവലോകനയോഗം ചേർന്നു. വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിൽ ഏഴ് സബ്കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത്. ആദ്യഘട്ടമായി നദിയുടെ വൃഷ്ടിപ്രദേശത്ത് മണ്ണ് സംരക്ഷണ വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മണ്ണ്, ജല സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കും. പ്രദേശത്തെ തൊഴിലുറപ്പ് പ്രവർത്തകർ, ജനപ്രതിനിധികൾ, സി.ഡി.എസ് പ്രവർത്തകർ എന്നിവരുടെ വീടുകളിൽ കമ്പോസ്റ്റ് പിറ്റ്, സോക്ക്പിറ്റ് എന്നിവ തയാറാക്കുകയും കിണർ റീചാർജ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇത്തരത്തിൽ 6000 വീടുകളിൽ ക്യാമ്പയിൻ നടപ്പാക്കാനാണ് പദ്ധതി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!