എസ്.എ.ടിയിൽ ചികിത്സയിൽക്കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ പണവും സാധനങ്ങളും മോഷണംപോയി

satmen

തിരുവനന്തപുരം : എസ്.എ.ടിയിൽ ചികിത്സയിൽക്കഴിഞ്ഞ രോഗിയുടെ പണവും സാധനങ്ങളും മോഷണംപോയി. വട്ടപ്പാറ ഒഴുകുപാറ വേറ്റിക്കോണം ബഥേൽ ഹൗസിൽ ജെസിയുടെ 5000 രൂപയാണ് മോഷണംപോയത്. കുഞ്ഞിന്റെയും ജസിയുടെയും വസ്ത്രങ്ങളടക്കം സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് പെട്ടിയാണ് നഷ്ടമായത്.എസ്.എ.ടി. അധികൃതർക്കും മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസിലും ജെസി പരാതി നൽകി.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!