ഈഞ്ചയ്ക്കൽ സ്കൂളിന് 30 ലക്ഷം: പണി എത്രയും വേഗം പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ

HumanRight_6128c8711cc41(1)

 

തിരുവനന്തപുരം: 150 വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള ഈഞ്ചയ്ക്കൽ ഗവ.യു.പി.സ്കൂളിൽ 30 ലക്ഷം രൂപയുടെ വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ അറിയിച്ചു.കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷൻ ജസ്റ്റിസ് ആൻ്റണി ഡൊമിനിക് ആവശ്യപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടിലാണ് ഇക്കാര്യമുള്ളത്. 2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം രണ്ട് പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഡി.പി.സി.അംഗീകാരം ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ടെണ്ടർ നടപടികളിലേക്ക് ഉടൻ കടക്കും. പുതിയ കെട്ടിടത്തിന് 20 ലക്ഷവും അറ്റകുറ്റപണികൾക്ക് 10 ലക്ഷവുമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. റാമ്പുള്ള ശുചി മുറി സമുച്ചയം നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലതാമസം കൂടാതെ പണി പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകനായ രാഗം റഹിം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് നടപടി.

 

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!