സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസുകൾക്കായി 10 ഇലക്ട്രിക്ക് ബസുകൾ കൂടി എത്തും

IMG_20230207_145147_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം: സിറ്റി സർക്കുലർ സർവീസുകൾക്കായി 10 ഇലക്ട്രിക്ക് ബസുകൾ കൂടി എത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ആന്റണി രാജു അറിയിച്ചു.നിലവിൽ 40 ബസുകളാണ് ഓടുന്നത്. 50 എണ്ണത്തിനാണ് കരാർ നൽകിയിരുന്നത്. ശേഷിക്കുന്നവ കൂടി എത്തുന്നതോടെ സിറ്റി സർക്കുലർ ശക്തമാകും.

ഇതു കൂടാതെ സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇ ബസുകളും എത്തും.സിറ്റി സർക്കുലർ ബസുകൾ സർവീസ് ആരംഭിച്ച നാളുകളിൽ വരുമാനം കുറവാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് മാദ്ധ്യമങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഗുണകരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയത്. ഇപ്പോൾ സർക്കുലർ ബസുകളിൽ നിറയെ യാത്രക്കാരുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറ‌ഞ്ഞു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Search

Latest News

More Popular