സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം; നേട്ടം ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നെന്ന് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ

IMG_20230215_210245_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം ഇത്തവണ തിരുവനന്തപുരം ന​ഗരസഭക്ക്. 2021-22 വർഷത്തെ പുരസ്കാരമാണ് ഇത്തവണ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.പുരസ്കാരം നഗരവാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

മേയർ ആര്യാ രാജേന്ദ്രൻ്റെ ഫെസ് ബുക്ക് പോസ്റ്റ്:

സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം ആദ്യമായി തലസ്ഥാന നഗരസഭയ്ക്ക്.

സംസ്ഥാന സർക്കാർ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ മികച്ച പ്രകടനത്തിന് ഏർപ്പെടുത്തുന്ന സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം 2021-22 ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭയ്ക്ക് ലഭിച്ചു. വികസന,ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ മികവ് മുൻ നിർത്തിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ സ്വരാജ് ട്രോഫി പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.

ഈ പുരസ്കാരം നഗരവാസികളായ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. തുടർന്നുള്ള വികസന,ജനക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതൽ കരുത്തോടെ നടപ്പിലാക്കാൻ ഇത് പ്രചോദനമാകും.
ഈ പുരസ്കാരം നേടിയെടുക്കുന്നതിൽ ഒപ്പം നിന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, നഗരസഭ സെക്രട്ടറി,
കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ,നഗരസഭ ജീവനക്കാർ എന്നിവർക്ക് ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു.

 

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Search

Latest News

More Popular