ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര റോഡ് വികസനത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു

IMG_20221210_154508_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം: ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്ര റോഡ് വികസനത്തിന് ഫണ്ട് അനുവദിച്ചു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ മണക്കാട്-ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം റോഡിന്റെ വികസനത്തിന് സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കാൻ 52.99 കോടി രൂപയാണ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്ന് അനുവദിച്ചത്. റോഡ് നാലുവരിയാക്കി വീതികൂട്ടാനുള്ള പദ്ധതിയാണ്.

പ്രഖ്യാപിച്ച് രണ്ട് വർഷമായെങ്കിലും സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാൽ മെല്ലെപോക്കായിരുന്നു.മണക്കാട് മുതൽ ആറ്റുകാൽ ക്ഷേത്രം വരെയുള്ള 2.6 കിലോമീറ്റർ റോഡ് നാലുവരിയാക്കിയാണ് വീതി കൂട്ടുന്നത്.

15.6 മീറ്ററാണ് വീതി കൂട്ടുന്നത്. റോഡിന് മദ്ധ്യഭാഗത്ത് കൂറ്റൻ ഡിവൈഡറും സ്ഥാപിക്കും. 3.5 ഏക്കർ‌ സ്ഥലം റോഡ് വീതികൂട്ടാൻ ഏറ്റെടുക്കും.ഇതിനുള്ള നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്.ഈ ആഴ്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കും.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!