മൃഗശാലയിലെ സ്നേക്ക് പാർക്കിൽ രണ്ടാഴ്‌ച സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം ഇല്ല

IMG_20230415_185834_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം : മൃഗശാലയിലെ സ്നേക്ക് പാർക്കിൽ രണ്ടാഴ്‌ച സന്ദർശകർക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഏപ്രിൽ 17 തിങ്കളാഴ്‌ച മുതൽ രണ്ടാഴ്‌ച വരെയാണ് സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

സ്നേക്ക് പാർക്കിനുള്ളിൽ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനാലാണ് സന്ദർശകർക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തുന്നത്.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!