ക്രൂചെയിഞ്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുമോ? വിഴിഞ്ഞത്ത് പരിശോധന

IMG_20230221_164856_(1200_x_628_pixel)

വിഴിഞ്ഞം: ക്രൂചെയിഞ്ച് പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഷിപ്പിങ്ങിനെ ഉന്നതതല ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്ത് പരിശോധനയ്ക്കെത്തി.

അന്താരാഷ്ട്ര ഷിപ്പ് പോർട്ട് സുരക്ഷാകോഡ് (ഐ.എസ്.പി.എസ്. കോഡ്) നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സർവേ നടപടികൾക്കാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെത്തിയത്

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!