മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യുവാവിനെ ട്രാഫിക് വാർഡൻ മർദിച്ച സംഭവം; റിപ്പോർട്ട് തേടി പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ

IMG_20230204_140312_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം : തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ യുവാവിനെ ട്രാഫിക് വാർഡൻ മർദിച്ച സംഭവത്തിൽ ഇടപെട്ട് പട്ടികജാതി പട്ടിക വർഗ്ഗ കമ്മീഷൻ. കമ്മീഷൻ പൊലീസിൽ നിന്ന് റിപോർട്ട് തേടി.

റിപോർട്ട് നൽകാൻ കഴക്കൂട്ടം അസിസ്റ്റൻ്റ് കമ്മിഷണർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ‌ഏഴ് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അടിയന്തര റിപോർട്ട് നൽകണം. നേരത്തെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷനും റിപോർട്ട് തേടിയിരുന്നു

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!