നിലയ്ക്കാമുക്ക് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; വോട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേക അനുമതി

IMG_20230105_122057_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം: കടയ്ക്കാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ ഫെബ്രുവരി 28ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന നിലയ്ക്കാമുക്ക് വാർഡിലെ (വാർഡ് 12)വോട്ടർമാരായ

സർക്കാർ, അർദ്ധ സർക്കാർ, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിയമാനുസൃത കമ്പനികൾ, ബോർഡുകൾ , കോർപ്പറേഷനുകൾ എന്നീ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജീവനക്കാർക്ക് വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് അനുമതി നൽകണമെന്ന് നിർദേശം.

ജീവനക്കാരൻ വാർഡിലെ വോട്ടർ ആണെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന രേഖ സഹിതം അപേക്ഷിക്കുന്ന പക്ഷം പോളിംഗ് സ്‌റ്റേഷനിൽ പോയി വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് മേധാവികൾ പ്രത്യേക അനുമതി നൽകണമെന്ന് ഇലക്ഷൻ വിഭാഗം ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Latest News

More Popular

error: Content is protected !!