തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി / പി.എം.എ.വൈ.ജി ഒംബുഡ്‌സ്മാന്‍ സിറ്റിംഗ്

IMG_20221121_230238_(1200_x_628_pixel)

തിരുവനന്തപുരം :അതിയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തില്‍ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെയും പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന(പി.എം.എ.വൈ.ജി)യുടെയും ഓംബുഡ്‌സ്മാന്‍ സിറ്റിംഗ് നടത്തുന്നു. നവംബര്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മുതല്‍ ഒരു മണി വരെ അതിയന്നൂര്‍ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലാണ് സിറ്റിംഗ്. അതിയന്നൂര്‍, കാഞ്ഞിരംകുളം, കരുംകുളം, കോട്ടുകാല്‍, വെങ്ങാനൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികള്‍, ഗുണഭോക്താക്കള്‍, മേറ്റുമാര്‍, ജനപ്രതിനിധികള്‍, പൊതുപ്രവര്‍ത്തകര്‍, ജീവനക്കാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കും പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന ഭവന പദ്ധതി ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്കും പരാതികളും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയിക്കാമെന്ന് ഓംബുഡ്്‌സ്മാന്‍ അറിയിച്ചു.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp
Print
Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp

Kerala News

More Posts

error: Content is protected !!